שמאי מקרקעין דורון ברינקר

משרד שמאי מקרקעין במרכז ובדרום

שמאי מקרקעין לבית המשפט

מבצעים חוות דעת מקובלות על כל בתי המשפט בארץ בעניין : 

ליקויי בניה . 

הפקעות .

דוחות אפס - ניתוחים כלכליים .

שווי נכסים - פירוק שיתוף. 

גירושין - שווי דירת המגורים המשותפת. .

ירושות.

שווי שוק של  : דירות , מגרשים , בניינים , משרדים חנויות , אזורי תעשיה וכו' . 

שווי היסטורי.

פגיעה במקרקעין שלא בדרך הפקעה - סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. 

ערר להיטל השבחה . 

ערר לדמי היתר .

ערר למס שבח .