דורון ברינקר - שמאי מקרקעין

ייעוץ ראשוני חינם טלפון נייד  052-2931644

מאמר  פסילת מומחה בית משפט
מאת מהנדס רון ארדארד בדק בית 6.3.10


ספר דברים, פרשת שופטים, פסוק י"ט:

"לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים"

הכלי יקר מפרש:

"ולשון הטיה מורה ששני הבעלי דינין יהיו שווים בעיניו כאילו היו שניהם מונחים בכף מאזניים השווים לבלתי היות לשום כף הכרע ונטייה לשום צד, וזהו ענין לא תכיר פנים שיהיה דומה כאילו


Read more...