במידה והינך סבור כי הנכס שלך נפגע מתוכנית או עומד להיות נפגע מתוכנית הנך רשאי להגיש תביעה במסגרת סעיף 197 לחוק המקרקעין

אז מי יכול להגיש תביעה לפי  סעיף 197 ואיך עושים זאת?

 

סעיף 197?

הסעיף מאפשר לתבוע את הרשות המקומית על ירידת ערך של נכס עקב פגיעה תכנונית (לא כולל הפקעה). כמו  שינוי ייעוד קרקע חקלאית לבנייה, תכנון דרך בצמוד לנכס, שלילת זכויות בנייה עקב שינוי בתוכנית בניין עיר וכו'.

לזכות התביעה לפי סעיף 197 יש תקופת התיישנות של שלוש שנים מיום אישור התוכנית שבעקבותיה תובעים.

החוק אינו מחייב את הרשות המקומית להודיע לבעל הנכס על הפגיעה שעתידה להיגרם לערך הנכס שלו. רבים מהנפגעים נזכרים רק לאחר תום תקופת ההתיישנות ואז כבר מאוחר מידי.

 

מי יכול להשתמש בסעיף 197?  

כל מי שבמועד אישור תוכנית הבנייה באזור היה בבעלותו נכס מקרקעין  שערכו עלול להיפגע או נפגע  בעקבות מימוש התוכנית.

 

 

 

 

לחץ למעבר למרכז לשמאות מקרקעין וניהול נכסים