להפחתת היטל השבחה - נא צור/י קשר 077-76-76-337 או 052-2931644  או השאר/' פרטים בדף קשר

צור קשר יעוץ ראשוני חינם

לאתר המרכז לשמאות מקרקעין וניהול נכסים / דורון ברינקר שמאי מקרקעין
 

היטל השבחה :  ראה מידע מפורט במאמר נוסף   / לאתר המרכז לשמאות מקרקעין וניהול נכסים  

תקציר : עליית שווים של מקרקעין עקב : אישור תוכנית  , מתן הקלה , אישור שימוש חורג ,
נדרשת השבחה בפועל ולא השבחה רעיונית -- שיעור היטל ההשבחה  הינו 50% מסה"כ ההשבחה
ניתן להפחית את ההיטל בכמה דרכים :
א. לעיתים לא ניתן לנצל את מלוא ההשבחה בתוכנית החדשה המשביחה ,
ב. הוצאות שהוציא הבעלים לצורך השבחה               
ג. שווי הקרקע בהתאם לתוכנית החדשה לא זהה לשווי ע"פ השמאי של הועדה , הפחתת שווי הקרקע ב 10% במצב קודם וכן הפחתת שווי הקרקע ב 10% במצב חדש יכול לצמצם משמעותית את גובה היטל ההשבחה
ד. פטורים הקבועים בחוק                                                                                  
ה. כאשר לא ניתן לנצל את התוכנית כרגע יש לשום את עליית ערך הקרקע בדחייה  לתום החיים הכלכליים של המבנה {לדוגמה תוכנית המאפשרת הקמת מרתף בבניין קיים }
ו. ועוד
חדש --לפי חוק ההסדרים 2006 שאושר לאחרונה הורחב הפטור מהיטל השבחה לדירה מגורים לשימוש אדם או קרובו מ 120 מ"ר ל 140 מ"ר
לתוכניות שאושרו לפני 01.07.75 לא ניתן לגבות היטל השבחה

לפרטים נוספים : ראה "היטל השבחה " ספר של המחברים: הנריק רוסטוביץ, פנחס גלדקוב, אריהקמיל, אביהו פרידמן
    לחץ למעבר למרכז לשמאות מקרקעין וניהול נכסים                                                                     

פרטי המשרד : המרכז לשמאות מקרקעין וניהול נכסים / דורון ברינקר שמאי מקרקעין
 טלפון נייד : 052-2931644
טלפון קווי : 077-7676-337 
פקס : 153-52-2931644
מרכז : רח' נירים 3 תל -אביב בית הספנות אגף B
דרום : ת"ד 14072 באר - שבע , 84040